Service

Allt inom tryckluft

FREMA Industriservice  jobbar med allt inom tryckluft.


En tryckluftslösning är en energisparning, för att kvalitetssäkra er produkt erbjuder FREMA Industriservice följande service:

Trygg och säker service

Behovsanalys
Tryckluftsbehovet varierar från företag till företag och för att skapa en lönsam lösning för ert företag görs en behovsanalys för att se vilken produkt och vilket upplägg som passar just er.

Luftanalys
En mätning av tryckluftsförbrukning och kompressorernas energiförbrukning görs för att minimera spill och få ett effektivt system.

Installation
FREMA Industriservice  hjälper er att installera er tryckluftsanläggning, snabbt och säkert.

Läckagesökning
För att identifiera och se storleken av läckan i tryckluftsnätet görs läckagesökning med hjälp av ultraljudsmätare.

Kondenshantering
Kondens i tryckluften är en orsak till driftstörningar. FREMA Industriservice  hjälper er att undvika problem med kondens genom underhåll och kontroller.

Kontakta oss

Kontakta oss för information om serviceavtal!